Jdi na obsah Jdi na menu
 


PREVENCE

Majitelé domků pozor, do konce roku 2016 je nutné mít revizi kotlů

http://www.denik.cz/bydleni/majitele-domku-pozor-do-konce-roku-je-nutne-mit-revizi-kotlu-20161013.html

 

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/tiskovezpravy/Ministerstvo-zivotniho-prostredi-Nechte-si-udelat-technickou-kontrolu-sveho-kotle-na-pevna-paliva-Servisniho-technika-najdete-snadno-i-na-internetu-458108

Dne 13. 10. 2016

velitel zásahové jednotky obce Služovice
König David

 


Vzhledem k faktu, že se v našem okolí výrazně zvýšil počet případů otravy kysličníkem uhelnatým, také náš sbor prosí náměstek hejtmana MS kraje o pomoc ve zvýšení PREVENCE a snížení rizika otravy tímto jedovatým plynem z našich topidel a ohřívačů vody.

Základní podmínkou je NEZANEDBAT A HLAVNĚ NEPODCEŇOVAT pravidelnou kontrolu spotřebičů a revizi komínů (stanovenu vyhláškou) !!!

Jedna z dalších možností je nákup účinných detektorů úniků CO, které včas varují před nebezpečím otravy smrtícím plynem.

 

Dne 2.3.2016

velitel zásahové jednotky obce Služovice
König David

 

OXID UHELNATÝ 

- je nebezpečný tím, že se mnohem lépe, než-li kyslík váže na krvní barvivo hemoglobin. To znamená, že má "přednost" před kyslíkem a druhak, že se mnohem hůře hemoglobin oxidu uhelnatého zbavuje. Vzhledem k tomu, že jde o plyn, který není cítit, je velmi nebezpečný.

 

PŘÍZNAKY OTRAVY

Známky lehké otravy oxidem uhelnatým se objevují při přeměně asi 10 až 25 % hemoglobinu na karbonylhemoglobin. Jde o bolesti hlavy, závratě, nevolnost, otupení myšlení (výraznější poruchu soustředění) a překrvení ve tváři.

Středně těžká intoxikace - hladina karbonylhemoglobinu v krvi (25 až 45 %) se projevuje zmateností, zvracením, ospalostí (somnolencí) až soporem ("hluboký spánek", kdy reaguje postižený jen na bolestivý podnět - sopor je předstupeň kómatu).

Těžké otarva - je provázena obsazením přibližně 45 až 60 % hemoglobinu (červeného krevního barviva) oxidem uhelnatým a manifestuje se křečemi, bezvědomím s poruchami dechu, šokovým stavem a fixovanou mydriasou (rozšíření zornice bez reakce na osvit světlem).

velmi těžkých a smrtelných stavů má pacient rty, tváře i jiné části těla světle červené. I mrtvolné skrvny na kůži mají světle červený "třešňový" odstín. Toto zabarvení je způsobeno karbonylhemoglobinem - tedy červeným krevním barvivem obsazeným CO. Hladina karbonylhemoglobinu je přes 60%.

Jak se projevuje otrava oxidem uhelnatým - příznaky, projevy, symptomy v přehledu

  • lehké rozjaření nebo naopak otupělost, ospalost, nepřesná koordinace pohybů
  • větší pocit sebejistoty (paradoxní euforie)
  • zrychlení srdečního tepu, zrychlené dýchání
  • pocit nepohodlí, rozlady
  • bolesti hlavy, bušení ve spáncích
  • příležitostně i nevolnost a zvracení
  • třešňově červená lůžka nehtů a rty, jazyk
  • hyperventilace (zrychlené dýchání), bezvědomí a šokový stav
  • při navázání více jak 60% hemoglobinu CO nastává smrt
  • (na pitevním nálezu je svalovina mrtvého zbarvena dofialova)

Otravy oxidem uhelnatým

Jak se případ otravy karmou nebo „WAWkami“ stane? 

CO.jpg
Karma při ohřevu vody spaluje kyslík, který si nasává z místnosti. Zároveň se z nedokonale spáleného plynu uvolňuje kysličník uhelnatý, který se váže do krevního barviva člověka a zabírá tam místo kyslíku, který postupně vytlačuje. Člověk zmalátní, syčí mu v uších, buší mu srdce, může usnout nebo omdlít, zvracet, může ho bolet hlava. Při delším pobytu v místnosti nastává bezvědomí, zástava oběhu a smrt. Zimní počasí riziko násobí, protože ze špatně odvedeného kouřovodu se navíc spaliny mohou inverzí částečně vracet zpět do bytu. Otrava přichází jak po dlouhodobém vystavení jedu, tak po krátkodobém pobytu ve „vysáté“ místnosti.
 
Zvláště nebezpečné jsou nevětrané malé místnosti, jako jsou například koupelny s hořící karmou. Pokud se při hoření plyn dokonale nespaluje, vzniká oxid uhelnatý. Protože je lehčí než vzduch, hromadí se v horních vrstvách. Člověk, který se například delší dobu koupe ve vaně a pak se najednou postaví, se ve větší výšce nadýchá koncentrovaného oxidu uhelnatého. Může se mu zatočit hlava a záleží pak na okolnostech, zda se mu podaří dostat se z vany včas nebo ne.
 
Za vše hovoří letošní nedávný tragický případ, kdy se v Plzni takto otrávil v koupelně mladý muž. Jeho otec ho našel ležet bezvládného ve vaně. ZZS ho ve vážném stavu odvezla po resuscitaci do nemocnice. Hasiči v koupelně bytu naměřili detekčními přístroji zvýšené koncentrace oxidu uhelnatého. Uzavřeli přívod plynu a zamořené prostory bytu odvětrali.
 
První pomoc spočívá ve vynesení postiženého na čerstvý vzduch, přivolání záchranné služby, při zástavě oběhu umělé dýchání a srdeční masáž, která má velkou naději na úspěch. Zajímavostí je, že člověk otrávený kysličníkem uhelnatým není smrtelně bledý, ale má naopak velmi zdravou třešňově červenou barvu.

Nejlepší prevencí je samozřejmě dobře provedené odkouření karmy a pravidelné kontroly. Péče o bezpečnost svoji a osob blízkých by měla být jedním ze základních zájmů a odpovědností každého občana. Pokud máte plynové vytápění, dodržujte lhůty kontroly plynových spotřebičů a spalinových cest. Nebezpečí hrozí zejména u otevřených spotřebičů, kde při samovolném uvolňování plynu může dojít k otravě. Topidla potřebují pro svou správnou funkci dostatečný přívod vzduchu. U některých druhů topidel (např. u karmy) hrozí v případě nedostatečného odvětrání otrava oxidem uhelnatým. I zkontrolovaný a seřízený spotřebič se tak může stát příčinou otravy. Informace o správné instalaci a požadavcích pro provoz a revize spotřebičů jsou uvedeny v návodu výrobce a provozovatel tepelného spotřebiče by je tak měl mít k dispozici.
 
Současný trend omezování tepelných ztrát u obytných budov vede k tomu, že uživatelé bytů utěsní okna a dveře svého obydlí takovým způsobem, že se nedostává vzduchu pro spalování v plynovém spotřebiči. Proto je nutné při jakýchkoliv i drobných stavebních úpravách (např. i výměna vnitřních dveří, apod.) mít na paměti, že každý spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí mít zajištěný i dostatečný přívod vzduchu. Při nesprávné údržbě nebo provozování tepelného spotřebiče může vznikat nedokonalým spalováním oxid uhelnatý.
 
zdroj : web HZS ČR Plzeňského kraje
 
 
 
________________________________________________________________________________
 

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ

klatovsky.denik.cz/zpravy_region/lide-zatim-s-cistenim-kominu-nespechaji20110114.html 

 

 Komíny se budou čistit jedenkrát ročně … K novele se ministerstvo rozhodlo, protože stávající vyhláška je zastaralá, nezohledňuje současný stav vědy a techniky a stanovuje kratší lhůty čištění komínů, než je v dnešní době potřebné.

 
kominy-2011-mega.jpg